Home / Public Services / Gandhinagar Municipal Corporation / Message from Mayor Shri Mahendra Sinh Rana

Message from Mayor Shri Mahendra Sinh Rana

આપણા માટે એકદમ ખુશી અને ગર્વ અનુભવવાની વાત છે કે ્મહાત્મા ગાંધીજી ના નામ પરથી આપણા શહેર નુ નામ પડ્યુ – ગાંધીનગર. 
આજના આ દિવસે આવો આપણે પ્રણ લઇએ કે મહાત્મા ગાંધીજી ના વિચારો અને મુલ્યો પર ચાલશુ અને આપણા શહેર ને જ નહી પણ 
આપણા દેશ ને મદદરૂપ બનશુ.

આપનો વિશ્વાસુ,

મહેંદ્ર સિંહ રાણા

(મેયર)

ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા.

Check Also

Happy New Year 2017

“May the Almighty let you share your Good hopes, Peace, Love, Joy and Happiness with …