Home / FacebookUser

FacebookUser

Sector 1 Lake:-

સેક્ટર ૧ ના તળાવ નું નિર્માણ કાર્ય પુર જોશમાં ચાલી રહ્યું છે. સેક્ટર ૧ ના તળાવને અવ નવી ડીઝાઈનથી શણગારવા માં આવી રહ્યું છે. તેમજ સોલાર લાઈટ પણ નખાઈ ગયી છે

Read More »