Home / Public Services / Gandhinagar Municipal Corporation

Search Results for:

Message from Mayor Shri Mahendra Sinh Rana

આપણા માટે એકદમ ખુશી અને ગર્વ અનુભવવાની વાત છે કે ્મહાત્મા ગાંધીજી ના નામ પરથી આપણા શહેર નુ નામ પડ્યુ – ગાંધીનગર.  આજના આ દિવસે આવો આપણે પ્રણ લઇએ કે મહાત્મા ગાંધીજી ના વિચારો અને મુલ્યો પર ચાલશુ અને આપણા શહેર ને જ નહી પણ  આપણા દેશ ને મદદરૂપ બનશુ. આપનો વિશ્વાસુ, મહેંદ્ર સિંહ રાણા (મેયર) ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા.

Read More »