Home / Events / Live Garba Gandhinagar Cultural Forum Navli Navratri 2017- Day 6 Amit Thakkar Deepti Desai & Group

Live Garba Gandhinagar Cultural Forum Navli Navratri 2017- Day 6 Amit Thakkar Deepti Desai & Group

Live Streaming & Photography by:

Team Gandhinagar Portal

Ashish Parikh | Alpesh Chauhan | Bhargav Trivadi | Kamlesh Shah | Shailesh Gohil | Utpal Vaghela

Live Garba- GCF Navli Navratri 2017: Day 6 by Amit Thakkar & Dipti Desai

Check Also

Live Garba Gandhinagar Cultural Forum Navli Navratri 2017- Day 9 Darshana Gandhi Group

Event will be live from 20.00 (IST) onward. Followed by Mega Finals.