Home / Events / Nrutyotsav – Gandhinagar Cultural Forum

Nrutyotsav – Gandhinagar Cultural Forum

Nrutyotsav – Gandhinagar Suvarna Utsav

Celebrating 50 Years of Gandhinagar

organised by

Gandhinagar Cultural Forum & Associated Institutions

01 Nrutyotsav Invitation Card Gandhinagar, Gujarat, India.

02-03 Nrutyotsav Invitation Card Gandhinagar, Gujarat, India.

04 Nrutyotsav Invitation Card Gandhinagar, Gujarat, India.

Check Also

Live Garba Gandhinagar Cultural Forum Navli Navratri 2017- Day 6 Amit Thakkar Deepti Desai & Group

Live Streaming & Photography by: Team Gandhinagar Portal Ashish Parikh | Alpesh Chauhan | Bhargav …